Dienas režīms

Bērnu uzņemšana

7.00 – 8:00

Rīta vingrošana

8:00 – 8:10

Sagatavošanās brokastīm

8:10 – 8:30

Brokastis

8:30 – 9:00

Nodarbības

9.00 – 9:45

Dienas aktivitātes

9:45 – 10:15

Sagatavošanās pastaigai

10.15 – 10.30

Pastaiga

10.30 – 11:30

Sagatavošanās pusdienām

11.30 – 12:00

Pusdienas

12:00 - 12:30

Sagatavošanās miegam

12:30 – 13:00

Miegs

13:00 – 15:00

Piecelšanās pēc miega

15:00 – 15:20

Sagatavošanās launagam

15:20 - 15:30

Launags

15:30 – 16:30

Nodarbības un spēles

16:30 – 17:00

Sagatavošanās pastaigai

17:00 – 17.15

Pastaiga

17:15 – 17:50*

Vakara aktivitātes

17.50 – 19:00