Adaptācija

          Katram pienāk pirmā diena, kad jādodas savās pirmajās bērnudārza gaitās. Šis ir satraucošs mirklis. Adaptācijas periods katram mazulim var būt dažāds. Adaptēšanās process atkarīgs no daudziem faktoriem, kas ir ne tikai bērna temperaments, gatavība vai iepriekšējā pieredze socializācijā ar svešu pieaugušo, bet atkarīgs arī no vecāku uzticēšanās, attieksmes.

          Adaptācijas procesa gaitu mūsu PPII vada kvalificēti pedagogi, kuri informēs vecākus par adaptācijas gaitu un rezultātiem.

Kā bērnu iepriekš sagatavot bērnudārza gaitām?