Par jaunu zināšanu gūšanu, izziņas procesiem, radošajām aktivitātēm parūpēsies: 

IRĒNA LĀCE -Latvijas Universitātes Diplomēts speciālists kvalifikācijā "Pirmsskolas izglītības pedagogs"

ELĪNA MALIŠEVA -Latvijas Universitātes Diplomēts speciālists kvalifikācijā "Pirmsskolas izglītības pedagogs"

BENITA NOMME -Latvijas Universitātes Diplomēts speciālists kvalifikācijā "Pirmsskolas izglītības pedagogs".

 

Dziedās, dejos un  izzinās mūzikas pasauli kopā ar: 

BAIBA BAIŽA    DIPLOMS Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskola,Latvijas Universitātes studente. Mūzikas skolotāja

 

Par kustēšanās prieku, ritma izjūtu un jautru soli rūpējas:

MARIJA BUTOROVA -Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studente. 

 

Ikdienas darbos un gaitās blakus vienmēr būs mūsu gādīgie palīgi: 

RITA BAUMANE- Pirmsskolas pedagoga palīgs

IRINA ŅIŽŅIKOVA -Auklīte